Učili smo se o tujerodnih invazivnih vrstah

Krajinskem parku Radensko polje se je 6. 6. 2020 odvijala delavnica na temo »Invazivne tujerodne vrste,« na kateri je bila javnosti predstavljena problematika invazivnih tujerodnih rastlin, njihov škodljiv učinek ter načini odstranjevanja v primeru pojava. Z okoli 20 udeleženci smo si po končani predstavitvi tudi v živo ogledali prisotnost nekaterih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, ki so prisotne na območju Krajinskega parka Radensko polje.« Delavnico je finančno pokril projekt INTERREG SLO – HR – VEZI NARAVE in ga je na kratko predstavila Danijela Kodrnja (Zavod RS za varstvo narave) . V sklopu te delavnice pa je potekalo tudi mreženje projektov LIFE ARTEMIS, kjer je sodeloval predavatelj dr. Aleksander Marinšek (Gozdarski inštitut Slovenije) in Doroteja Fon (Zavod RS za varstvo narave) ter LIFE AMPHICON, ki je bil predstavljen s strani upravljavca Krajinskega parka Radensko polje.  Zahvaljujemo se Turističnemu društvu France Prešeren za pogostitev in KS Račna za gostoljubje v dvorani Družbenega doma.

fotopulko-9

2020_ITRV KPRP fotoartemis

 

delavnica ITRV