Informacijska točka

ilustracija perunike

Informacije o Krajinskem parku Radensko polje in turističnem vodenju po Radenskem polju dobite na upravi krajinskega parka

OE Krajinski park Radensko polje
Adamičeva cesta 15
1290 Grosuplje
e-mail: info@radenskopolje.si
tel.: 08 20 07 157

O humu Kopanj in o njihovi kulturni vsebini, ki je povezana tudi s Francetom Prešernom, pa se lahko obrnete tudi na

ga. Olga Gruden Kulturno društvo France Prešeren in TD Kopanj
tel.: 051 262 707