Rastline

slika-perunike

Vlažni travniki

So travniki, ki so pogosto daljše obdobje poplavljeni in ostajajo vlažni večji del leta. Prav zaradi teh razmer so te travnike kosili kasneje, kot gojene, ko so bila tla že osušena. Travnike so gnojili le izjemoma. Krma je bila skromna, slabše kakovosti. Z opuščanjem kmetijstva se je košnja mokrotnih travnikov začela opuščati. Tako se z zaraščanjem po naravni poti počasi vračajo prek grmišča v gozd, log ali dobravo.

Na današnjih travnikih najdemo rastlinje, ki potrebujejo veliko vlage v tleh in dovolj svetlobe.

V spomladanskih mesecih cvetijo:
•    logarica ali močvirski tulipan,
•    sibirska perunika (konec maja),
•    močvirski osat,
•    močvirski grint,
•    šentjakobov grint,
•    rožmarinolistna vrba

Po košnji:
•    navadni glavinec,
•    navadni rebrinec,
•    navadni otavčič

V jeseni:
•    jesenki podlesek