Kaj moramo vedeti

ilustracija perunike

Pravila obnašanja v naravi znotraj krajinskega parka

Pomembno je, da se kot obiskovalci zavedamo, da je območje zato tako biotsko pestro, ker so za območje veljali dobri pogoji, ki so omogočili raznovrstnost živalskega in rastlinskega sveta.

V naravo se odpravimo peš in  smo tiho, ne kričimo, ampak raje opazujemo in poslušamo kaj nam prostor okrog nas ponuja.

Rož ne trgamo in hodimo po že utrjenih poteh.

Bodimo nemoteči obiskovalci, ki v prostor ničesar ne prinašamo in iz njega ničesar ne odnašamo.

Zelo pomembno je, da se zavedamo, da smo na območju obiskovalci in da si lastniki zemljišč, ki obdelujejo travnike zaslužijo naše spoštovanje. Zato avtomobilov NE PARKIRAJTE znotraj območja, ampak ga puščajte na javnih površinah izven območja.

Zakladi narave

Radensko polje nudi različne možnosti rekreiranja v prijetnem naravnem okolju. Nudi možnosti sprehodov, teka in kolesarjenja. Zanimivo in privlačno je v vsakem letnem času. Ker gre za kraško polje, nivo vode na polju niha iz dneva v dan. Ob zelo visokih vodah so nekatere poti prelite z vodo, tako da ni moč prehoditi celega polja.

Informacije o nivoju vode in o prehodnosti polja lahko dobite na naših kontaktih.

Glavne znamenitosti Radenskega polja so označene z informacijskimi tablami. Informacije dobite pri nas na info točki uprave parka (OE Krajinskega parka Radensko polje, Adamičeva cesta 15, Grosuplje).

Na poti po Radenskem polju si lahko ogledamo:
•    Značilnosti kraškega polja (močila, stoječe vode, retja, jarki, ulegnine in suhe struge)
•    Tri vodotoke (Dobravka, Šica in Zelenka)
•    Različna travišča (gojeni travniki, vlažni travniki, mokrotni travniki z modro stožko ter suhi travniki in vresave)
•    Stoječe vode in močila
•    Poplavni gozd
•    Podzemne jame (Zatočna jama, Lazarjeva jama in Viršnica)