Info središče parka

slika-perunike

Informacijska pisarna

Informacije v zvezi s Krajinskim parkom Radensko polje

 mag. Tina Mikuš, vodja krajinskega parka

g. Uroš Perme, višji svetovalec za interpretacijo narave in turizem

ga. Tina Stepišnik, področna svetovalka za varstvo narave, projekt LIFE AMPHICON

ga. Špela Blatnik, področni svetovalec III – varstva narave

t: 08 20 07 157,

e.mail: info@radenskopolje.si