Info središče parka

ilustracija perunike

Informacijska pisarna

Informacije v zvezi s Krajinskim parkom Radensko polje

Uroš Perme, vodja OE Krajinskega parka Radensko polje

Tina Stepišnik, višja področna svetovalka II

Klemen Dolšak, naravovarstveni nadzornik

Pia Golob, projekt LIFE AMPHICON

t: 08 20 07 157,

e.mail: info@radenskopolje.si