Projekti

ilustracija perunike

OE Krajinski park Radensko polje sodeluje kot partner ali kot projektno območje KPRP v dveh mednarodnih projektih, ki se odvijata na njegovem območju.

INTERREG SLO – HR  VEZI NARAVE,

Na območju Krajinskega parka Radensko polje se odvija mednarodni projekt  Vezi narave.

Trajanje: 01.09.2018. – 28.02.2021.

Vodilni partner:
Občina Grosuplje (kontaktna oseba: Nataša Hribernik, hribernik@grosuplje.si).
Projektni partnerji:

Namen projekta je izboljšati življenjski prostor tarčnih vrst na Natura 2000 območjih Sotle, Kolpe, NP Risnjak, Radenskega polja in kanjona Kamarčnik.  Dvigniti želimo raven ohranjenosti življenjskega prostora vidre, rogača, hrastovega kozlička, travniškega postavneža, močvirskega cekinčka in dvoživk z vzpostavitvijo trajnostnih struktur za dolgoročno ohranjanje biotske pestrosti. Ker se bodo aktivnosti izvajale na različnih lokacijah v Sloveniji kot na Hrvaškem, bodo v projekt vključeni številni deležniki. Lokalno prebivalstvo, lastniki parcel in učitelji bodo vabljeni na inovativni izobraževalni program, ki bo posameznikom približal prakso upravljanja v območjih Natura 2000. Vzpostavljena bosta centra narave Šica na Radenskem polju ter Sotla v Rogaški Slatini, kjer bodo notranji prostori namenjeni interpretaciji narave. Na območju naravnega spomenika Zelenjak ob Sotli in kanjona Kamarčnik pa bosta vzpostavljeni interpretacijski dostopni točki.

Vrednost projekta je skoraj 2,6 milijona € in je 85% sofinanciran s strani EU (2.170.821,80 €).
Spletna stran projekta: www.vezinarave.si.

Pomembno vlogo v okviru projekta pa ima tudi ozaveščanje lokalnega prebivalstva kot tudi širše javnosti o pomembnosti ohranjanja našega naravnega bogastva. Tudi zato so v poletnih mesecih na Radenskem polju potekale snemalne dejavnosti in nastal je čudovit filmček, ki prikazuje, kako se prebuja dan, kako se nežnim sončnim žarkom počasi umikajo jutranje meglice ter kako pestro in bogato je domovanje rastlin in živali na tem območju. Filmček smo poimenovali: Krajinski park Radensko polje – Oaza sožitja človeka in narave v osrčju SlovenijeVabi nas, da si ga ogledamo in tudi sami začutimo bogastvo, ki nam ga nudi Radensko polje.

 

 

LIFE AMPHICON

LIFE Amphicon – Varstvo dvoživk in obnova njihovih habitatov

Vodilni partner: Občina Grosuplje

Partnerji: Turizem Grosuplje (Krajinski park Radensko polje), Krajinski park Ljubljansko barje, Kozjanski regijski park, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Center za kartografijo favne in flore, Amphi International ApS (Danska), Občina Nyborg (Danska), Verein der Freunde des Deutsch-Poln (Nemčija) in EU-Nationalparks Unteres Odertal e.V. (Nemčija).

Trajanje projekta: november 2019 – december 2026

Dvoživke so med najbolj ogroženimi skupinami vretenčarjev tako v Sloveniji kot tudi drugod v Evropi. Upad njihovih populacij je posledica izgube, drobitve in uničenja primernih življenjskih prostorov ter zmanjšanja njihove povezanosti. Cilj projekta je izboljšati stanje ohranjenosti ciljnih vrst dvoživk v šestih Natura 2000 območjih v Slovenji (Ljubljansko barje, Radensko polje – Viršnica, Dobrava – Jovsi in Bohor), na Danskem (Søer ved Tårup og Klintholm) in v Nemčiji (Felchowseegebiet).

Osrednja aktivnost projekta je obnovitev ali ponovna vzpostavitev mrestišč (predvidena ureditev 130 mlak v Sloveniji, 30 mlak v Nemčiji in 3 mlake na Danskem) in kopenskih habitatov (predvidenih 52 ha v Sloveniji, 20 ha v Nemčiji) ciljnih vrst dvoživk. V Krajinskem parku Ljubljansko barje, Krajinskem parku Radensko polje in v Kozjanskem parku bomo vzpostavili učinkovite ukrepe za dvoživke na štirih najbolj problematičnih cestnih odsekih ter jih kot primere dobrih praks prenesli tudi v druge dele Slovenije. Ker je pomemben del projekta tudi ozaveščanje javnosti, bomo organizirali številne izobraževalne delavnice in naravoslovne dneve, na območju Radenskega polja bomo vzpostavili tudi novo opazovalnico (učilnico v naravi), opazovalni stolp  in tematsko pot o dvoživkah.

Gre za projekt v vrednosti 8.079.824 evrov, pri čemer sofinanciranje Evropske unije znaša 60 %, sofinanciranje Republike Slovenije 20 %, 20 % pa predstavlja lastni delež.

Spletna stran projekta: https://www.lifeamphicon.eu/.

logotipi LIFE AMPHICON

 

oglejte si še video