Teden naravnih parkov

Predzadnji teden v maju bi lahko poimenovali tudi teden naravovarstvenih dni.

Praznujemo namreč kar 3 mednarodne naravovarstvene dneve:

21. maj – Evropski dan Nature 2000
22. maj – Mednarodni dan biotske raznovrstnosti
24. maj – Evropski dan parkov

Vsi trije naravovarstveni dnevi so močno povezani s @Krajinskim parkom Radensko polje:
• Radensko polje je opredeljeno kot posebno varstveno območje (Natura 2000) pod št. SI3000171 Radensko polje-Viršnica.
• Biotsko raznovrstnostjo je na Radenskem polju zares izjemna, k čemur bodo dodatno prispevale tudi aktivnosti, izvedene v okviru projekta LIFE Amphicon.
• Krajinski park Radensko polje je decembra 2019 pristopil k SKUPNOSTI NARAVNIH PARKOV SLOVENIJE 

Konec maja pa vlažne travnike Radenskega polja okrasijo tudi šopi sibirske perunike, ki predstavlja simbol Krajinskega parka Radensko polje.
Ste kakšno že opazili?

Pošljite nam fotografije na info@radenskopolje.si.

Vir fotografij: OE Krajinski park Radensko polje

sibirska perunika