Srečanje in druženje s krajani Krajinskega parka Radensko polje

V sredo, 14. decembra 2022, smo v Kulturnem domu v Veliki Račni pripravili srečanje za krajane Krajinskega parka Radensko polje. To je bilo drugo po vrsti v minulem letu. Udeležilo se ga je 25 zainteresiranih krajanov. Uslužbenci parka smo predstavili aktivnosti iz leta 2022. Aktivnosti so se nanašale tako na strokovne (izvedba popisov), turistične (urejena vstopna točka na severnem delu parka) kot tudi na upravljavske (odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin) vsebine. Interes med krajani je bil nad pričakovanji. Udeležencem smo že med samo predstavitvijo poskusili podati odgovore na zastavljena vprašanja, ki so se nanašala zlasti na razvoj parka, njegove infrastrukture ter možen vpliv turizma na razvoj kraja. Veliko zanimanje je kazala tudi odprta tema razpisa za skrbništvo na zemljiščih, s katerimi upravlja Krajinski park Radensko polje.

Predstavitev se je zaključila s predstavitvijo predvidenih aktivnosti za leto 2023, med katerimi bodo tudi izobraževanje za krajane ter urejanje tematske učne poti in življenjskega prostora za dvoživke v okviru projekta LIFE AMPHICON (v nadaljevanju prispevka). Uradni del smo v prijetnem vzdušju zaključili ob pogostitvi.

Srečanje upravljavcev in krajanov Krajinskega parka Radensko polje 14. decembra 2022 v Veliki Račni (vir: T. Stepišnik).