Namera za sklenitev pogodb o skrbništvu

Turizem Grosuplje, OE KP Radensko polje, upravlja z nekaj kmetijskimi zemljišči – travniki na območju Krajinskega parka Radensko polje. Spodaj sta objavljena dokumenta o Nameri za oddajo v skrbništvo in Obrazec za prijavo za skrbništvo.

Namera za sklenitev pogodbe o skrbništvu

Obrazec za prijavo za skrbništvo_RP

Prilagamo odločitev o izbiri skrbništev za razpisana kmetijska zemljišča na naslednji povezavi: Odločitev o oddaji skrbništva

 

Popis habitatov Malo Mlacevo