Namera za sklenitev pogodb o skrbništvu

Turizem Grosuplje, OE KP Radensko polje, upravlja z nekaj kmetijskimi zemljišči – travniki na območju Krajinskega parka Radensko polje. Spodaj sta objavljena dokumenta o Nameri za oddajo v skrbništvo in Obrazec za prijavo za skrbništvo.

Namera o sklenitvi skrbnistva

Obrazec za prijavo

Za vse dodatne informacije nam pišite na info@radenskopolje.si ali nas obiščite v Centru ohranjanja narave Žabja hiša, Mala Račna 20.

travnik