Kopali bomo mlake za »dvoživkine« krake

Konec leta 2022 smo se lotili pripravljalnih del za vzpostavitev mlak za dvoživke. Pred izkopom mlak bomo počistili lesnato vegetacijo, kar bo omogočilo lažji dostop izvajalcem do mesta nastajajočih mlak. Vzpostavljanje mlak se bo predvidoma začelo konec januarja, vse pa je odvisno od vremenskih razmer. Naš glavni cilj je vzpostaviti mlake, ki bodo zadrževale vodo dovolj časa, da se dvoživke preobrazijo do mladih osebkov, ko so pripravljene na življenje na kopnem in lahko zapustijo mlako. Skupno nameravamo v na območju parka v sklopu projekta LIFE AMPHICON vzpostaviti 40 mlak za dvoživke.

Pred-pripravljalna dela pred vzpostavitvijo vodnih habitov (mlak) za dvoživke – količenje meja mlake (vir: P. Golob).

Mlake 1

 

Mlaka, ki je spomladi 2022 nastala za Žabjo hišo v Mali Račni in omogočila uspešno preobrazbo dvoživk (vir: T. Stepišnik).