DANES, 3.3. - Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) je konec leta 2013 razglasila 3. marec za Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (World Wildlife Day). Tako je postal najpomembnejši svetovni letni dogodek, posvečen prostoživečim živalim in rastlinskim vrstam.

Letošnji svetovni dan  je posvečen gozdovom: »Gozdovi in preživetje: ohranjanje ljudi in planeta«.

Poudarek je na osrednji vlogi gozdov, gozdnih vrst in ekosistemov za preživetje sto milijonov ljudi po vsem svetu, zlasti avtohtonih in lokalnih skupnosti, ki so zgodovinsko povezane z gozdnatimi in gozdnimi območji. To je tudi v skladu s cilji združenih narodov za trajnostni razvoj ter njihovimi obsežnimi zavezami k zmanjševanju revščine, zagotavljanju trajnostne rabe virov in ohranjanju zemlje. Gre za spodbujanje modelov in praks upravljanja z gozdovi za njihovo dolgoročno ohranjanje, ohranjanje habitatov za prostoživeče živalske vrste in rastlinstvo ter na splošno celoten ekosistem, ki nas vzdržuje pri življenju.

V Sloveniji gozdovi pokrivajo skoraj 60 odstotkov celotnega površja. Od tega jih je skoraj polovica vključenih v območja Nature 2000. Gozdovi predstavljajo kar 70 površine območij Natura 2000, zato je učinkovito upravljanje Nature 2000 v gozdnem prostoru izjemnega pomena, tako za ohranjanje ugodnega stanja ogroženih živalskih ter rastlinskih vrst, kot njihovih habitatov in habitatnih tipov. V gozdovih najdemo 48 vrst (43 živalske vrste in 5 rastlinskih vrst) in 11 habitatnih tipov Nature 2000 (vir: https://www.gov.si/novice/2021-03-02-jutri-obelezujemo-svetovni-dan-prostozivecih-zivalskih-in-rastlinskih-vrst/)

Na območju Krajinskega parka Radensko polje gozd predstavlja obod kraškega polja in je pomemben predvsem za velike zveri ter dvoživke, ki si, zakopane pod odpadlim listjem dreves, poiščejo svoja zimska prezimovališča. Posebni in manj pogosti so poplavni gozdovi. Na Radenskem polju smo zato še  posebej ponosni na butični a tipični poplavni gozd črne jelše, ki se razprostira blizu zaselka Pirka, nedaleč stran od izvira vodotoka Zelenka. poplavni gozd črne jelše, KPRP, T. Mikuš (41)

poplavni gozd črne jelše