24. maj - EVROPSKI DAN NARAVNIH PARKOV

Danes naravni parki, med katere spada tudi KP Radensko polje, praznujemo Dan evropskih parkov.

Datum, 24. maj je pomenljiv, saj se spomnimo, da je že pred več kot sto leti evropska celina prepoznala pomen ohranjanja narave in proglasila prve narodne parke. Takrat najbolj napredna Švedska je že leta 1909 zavarovala in razglasila več narodnih parkov.

Marsikdo pa ne ve, da smo bili tudi Slovenci v tistem času že zelo napredni tudi na tem področju. Seizmolog in naravoslovec Albin Belar je že leta 1908 dal prvo pobudo za proglasitev doline Triglavskih jezer za “Naravni varstveni park nad Komarčo”.  Kdo ve kaj bi se zgodilo, če pobude ne bi preglasilo vse glasnejše rožljanje z orožjem in začetek prve svetovne vojne?

Ne glede na to smo lahko Slovenci resnično ponosni na to, da se je Belarjeva pobuda uresničila kmalu po končanju vojne. Leto 1924 velja kot v Sloveniji mejnik  na področju zavarovanih območij. Z zakupno pogodbo je bila Dolina Triglavskih sedmerih jezer za 20 let podeljena v upravljanje Slovenskemu planinskemu društvu in Muzejskemu društvu  – Odseku za varstvo prirode. Razglašen je bil Alpski varstveni park v Dolini Triglavskih jezer.

Letos obeležujemo okrogle obletnice petih zavarovanih območij v Sloveniji.

  • Triglavski narodni park: Pred 60. leti (1961) je bil razglašen Triglavski narodni park. 40 let (1981) pa mineva od sprejetja prvega zakona o Triglavskem narodnem parku, s katerim se je zavarovano območje razširilo na skoraj celotne Julijske Alpe.
  • Kozjanski park: ustanovljen pred 40. leti, leta 1981. Ustanovljen je bil v začetku po imenu Spominski  park Trebče z namenom varovanja tamkajšnje kulturne in naravne dediščine, kasneje je bil  preimenovan v Kozjanski  park.
  • Park Škocjanske jame: Obeležuje 35. letnico vpisa na seznam svetovne dediščine UNESCO in 25. letnico  ustanovitve regijskega parka.
  • Krajinski park Sečoveljske soline: 20. letnica (2001) ustanovitve
  • KRAJINSKI PARK RADENSKO POLJE:  10. obletnica (2011) ustanovitve zavarovanega območja na državnem nivoju.

Istega leta, kot slednji pa je nastala tudi Skupnost naravnih parkov Slovenije, ki danes združuje 15 upravljavcev zavarovanih območij. Povezuje jih skupni interes ohranjanja narave, zagotavljanja ravnovesja med učinkovitim varovanjem narave, kulturnega izročila in različnih dejavnosti znotraj zavarovanih območij.

 

Srednice