baner
Osnutek uredbe/odloka PDF Natisni E-pošta

Spoštovani krajani na območju Radenskega polja in vsa ostala zainteresirana javnost!

Občinski svet Občine Grosuplje (3. junij 2009) ter Vlada RS (9. julij 2009) sta določila besedilo osnutka Odloka/ Uredbe o Krajinskem parku Radensko polje, ki ga dajeta v javno predstavitev. Javna predstavitev bo trajala 60 dni in sicer od 13. julija 2009 do 14. septembra 2009. V času javne predstavitve bodo organizirane tudi tri javne obravnave osnutka Uredbe/ Odloka o Krajinskem parku Radensko polje.

Osnutek Odloka o Krajinskem parku Radensko polje

Osnutek Uredbe o Krajinskem parku Radensko polje

Publikacijska karta predlaganega zavarovanega območja

Pregledna karta 1:10.000

Povezava na sistem PISO.Tukaj si lahko ogledate natančno območje posameznega varstvenega območja na parcelo natančno.(Za vstop v sistem PISO se je potrebno registrirati. Registracija je brezplačna, potrebujete samo aktiven elektronski naslov).

Vaše pripombe pošljite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

 

 

 

Javne predstavitve

Vse gradivo (kartografsko in osnutek akta o zavarovanju) si lahko lahko osebno ogledate od ponedeljka, 13.7 na naslednjih lokacijah:

 • Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 3. nadstropje, soba 28, Ljubljana
 • Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, Vhodna avla občinske uprave, Grosuplje
 • Center Grajski vrt Boštanj d.o.o., Veliko Mlačevo 59, Grosuplje

V teh prostorih je gradivo na vpogled v poslovnem času in sicer:

 • Od ponedeljka do četrtka od 9:00 do 11:00 in od 13:00 do 15:00 ure
 • Ob sredah od 9:00 do 11:00 in od 12:00 do 16:30 ure (Občina Grosuplje)
 • Od petkih od 9:00 do 11:00 ure.

Na Ministrstvu za okolje in prostor je možno v času javne predstavitve na telefonski številki 01 478 74 80, vsak dan med 9:00 in 15:00 uro dobiti informacije ter odgovore na morebitna vprašanja v zvezi s postopkom javne prestavitve.

 

Elektronska javna predstavitev

V času javne predstavitve je gradivo na vpogled na naslednjih spletnih straneh www.radenskopolje.si, www.grosuplje.si in www.mop.gov.si. Elektronska predstavitev omogoča tudi vpogled kartografskega gradiva v merilu 1:10.000, ter vpogled v stališča do pripomb, ki bodo pripravljena po javni predstavitvi.
Po zaključku javne predstavitve osnutka Uredbe/ Odloka o Krajinskem parku Radensko polje bosta Ministrstvo za okolje in prostor in Občina Grosuplje pripravila na podlagi pripomb, danih na javni predstavitvi, in strokovnih izhodišč do teh pripomb, besedilo predloga Uredbe/ Odloka o Krajinskem parku Radensko polje in ga posredovala v postopek za sprejem Uredbe/ Odloka o Krajinskem parku Radensko polje na Vladi RS oz. na Občinskem svetu Občine Grosuplje.

Javne obravnave gradiva bodo:

 • V sredo, 15. julija ob 20:00 uri v Gasilskem domu v Zagradcu,
 • V četrtek, 16. julija ob 20:00 uri v Kulturnem domu v Račni,
 • V četrtek, 03. septembra ob 20:00 uri v Družbenem domu v Grosupljem, Taborska cesta 1.


Javnih obravnav se lahko udeležijo vsi zainteresirani občani. Predstavniki odgovornega ministrstva in pristojnih strokovnih služb bodo prestavili temeljna izhodišča za zavarovanje Radenskega polja ter odgovarjali na vprašanja v zvezi s krajinskim parkom.

Način podajanja pripomb in mnenj

V času javne predstavitve ima javnost možnost dajati pisne pripombe in mnenja na osnutek Uredbe/ Odloka o Krajinskem parku Radensko polje. Pripombe in predlogi se lahko do 14. septembra 2009 dajejo pisno na mestih javne predstavitve kot:

 • zapis v knjigo pripomb in predlogov,
 • lahko se pošljejo na naslov Center Grajski vrt Boštanj d.o.o., Veliko Mlačevo 59, Grosuplje ali
 • na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. (obvezen podatek je ime in priimek in poštni naslov pošiljatelja).


Ministrstvo za okolje in prostor in Občina Grosuplje bosta preučila pripombe in predloge javnosti in po končani predstavitvi do njih zavzela stališče, ki bo objavljeno na spletnih straneh www.mop.gov.si, www.grosuplje.si in www.radenskopolje.si.

Ob upoštevanju stališč do pripomb iz javne predstavitve bosta Ministrstvo za okolje in prostor in Občna Grosuplje pripravila predlog besedila uredbe/ odloka, ki bo posredovano kot predlog uredbe v sprejem na Vlado RS in kot predlog odloka v sprejem na Občinski svet Občne Grosuplje. Vlada RS in Občinski svet občine Grosuplje bosta sprejela Uredbo/ Odlok o Krajinskem parku Radensko polje do konca leta 2009.

 

VABILO ZA TISK