baner
Terminski plan aktivnosti PDF Natisni E-pošta
Predvidene aktivnosti procesa ustanavljanja Krajinskega parka Radensko polje so naslednje:

1.    Vzpostavitev in delovanje informacijske pisarne in tajništva projekta
-    Poročanje o poteku projekta in aktivnostih poteka akta o zavarovanju Ministrstvu za okolje in     prostor in Občini Grosuplje
-    Poročanje Svetu za Radensko polje o izvedenih aktivnosti na Radenskem polju

2.    Priprava in izvedba aktivnosti komunikacijske strategije

Namen teh je informiranje in predvsem obojestransko komuniciranje z vsemi zainteresiranimi deležniki, lokalnim prebivalstvom in drugimi, ki so tako ali drugače povezani z Radenskim poljem. V ta namen koordinator preko informacijske pisarne (Veliko Mlačevo 59), spletne strani www.radenskopolje.si, informacijskega telefona 040 655 795, 040 655 796, 040 655 797, brošur, plakatov, časopisov, organiziranih ekskurzij v druge naravne parke v Sloveniji itd. podaja informacije in odgovarja na zastavljena vprašanja v zvezi z ustanavljanjem parka in aktivnostmi sprejema akta o zavarovanju.

3.    Organizacija tematskih delavnic, predavanj za lokalne deležnike in širšo zainteresirano javnost
Te delavnice, predavanja oziroma srečanja so del aktivnosti komunikacijske strategije. Na teh srečanjih se bo govorilo o vsebinah, povezanih z varstvom narave, kmetijstvom, ribištvom, lovstvom, športnimi dejavnostmi, turizmom, vodarstvom, gozdarstvom, kulturno dediščino, možnimi razvojnimi usmeritvami itd. Predavanja bodo organizirana vsako drugo sredo v mesecu in bodo potekala na območju Radenskega polja.

4.    Srečanja s predstavniki krajevnih skupnosti (predsedniki KS), ki ležijo znotraj območja, predlaganega za zavarovanje
Koordinator ima nalogo, da skliče in organizira mesečna srečanja predstavnikov KS Račna, Mlačevo, Ilova Gora in Sp. Slivnica. Namen je, da se zagotovi čim večja komunikacija in obojestransko razumevanje vsebin, povezanih z ustanavljanjem in kasnejšim upravljanjem parka.

5.    Sodelovanje s pristojnimi inštitucijami pri pripravi opisa in analize stanja območja bodočega parka, naravovarstvene strokovne podlage območja, predlaganega za zavarovanje, in pri pripravi akta o zavarovanju Krajinskega parka Radensko polje