baner
Predstavitev subjektov v projektu PDF Natisni E-pošta
Predstavniki nosilcev projekta, predstavniki ustanoviteljev (občine in države)
  • mag. Suzana Zupanc Hrastar, Ministrstvo za okolje in prostor 01 478 74 80, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
  • ga. Martina Cingerle (01 7888 778) in ga. Jelka Kogovšek (01 7888 758), Občina Grosuplje

 

 

Koordinator ustanavljanja parka

Koordinator procesa ustanavljanja Krajinskega parka je  bil CENTER Grajski vrt Boštanj d.o.o., ki ima svoj sedež na lokaciji Veliko Mlačevo 59, 1290 Grosuplje.

Predstavitev projektnega tima koordinatorja


  • strokovna sodelavka. ga Miša Pintarič, univ. dipl. prof. biol. in gosp.
  • honorarna sodelavka. ga. Lara Kastelic, študentka biologije
  • vodja: Mag. Tina Mikuš, univ. dipl. ing. agr.

SKUPINA JE Z DNEM 1.7.2011 zaključila svoje delo. 

 

Skupina za Radensko polje

Je sestavljena iz predstavnikov KS Mlačevo, KS Račna, KS Ilova Gora in KS Spodnja Slivnica, predstavnika občine, Inštituta za fizikalno biologijo, TD Boštanj ter CENTRA Grajski vrt Boštanj. Predstavniki se srečujejo 1x mesečno. Tema sestankov je vezana na obveščanje in posvetovanje CGVB glede poteka procesa ustanavljanja Krajinskega parka Radensko polje.

 

Svet za Radensko polje

Dne 28.11.2007, na 12 seji, je Občinski svet občine Grosuplje, sprejel sklep o imenovanju Sveta za Radensko polje. V Svet za Radensko polje so tako imenovani naslednji člani:
- Kogovšek Jelka (Občina Grosuplje),
- Perme Uroš (Občina Grosuplje),
- Cingerle Martina (Občina Grosuplje),
- Mojca Lovšin (Občina Grosuplje),
- Juran Vesna (Zavod RS za varstvo narave),
- Dr. Zrimec Alexis (Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o.),
- Škrjanec Mitja (krajinski arhitekt in poznavalec Radenskega polja),
- Sklepič Stane (KS Sp. Slivnica),
- Vehovec Valentina (KS Mlačevo),
- Kastelic Aleš (KS Račna),
- Zajc Vinko (KS Ilova gora),
- Mag. Zupanc – Hrastar Suzana (Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za zavarovana območja).


V 2. členu omenjenega sklepa je bilo navedeno tudi, da koordinator procesa ustanavljanja Krajinskega parka Radensko polje poročila o delu posreduje Svetu za Radensko polje ter občinskima odboroma s področja kmetijstva in gospodarstva.

V skladu s tem, je koordinator, na prvo bo tudi na ostale seje Sveta za Radensko polje, vabil in smatral za redna člana tega svetovalno nadzornega organa, tudi predstavnika odbora za kmetijstvo gospoda Perme Antona in Mihaela Kadunca, predstavnika odbora za gospodarstvo.

Svet za Radensko polje je svetovalno nadzorni organ, ki bo v letih 2007 in 2008 spremljal in nadziral potek priprav za ustanovitev Krajinskega parka Radensko polje.

Svetovalno nadzorni organ je nujno potreben, da se transparentno spremlja potek procesa ustanavljanja zavarovanega območja. Pobuda za ustanovitev Sveta za Radensko polje prihaja iz naravovarstvene upravljavske stroke. Cilj je, da se proces ustanavljanja parka izpelje učinkovito, strokovno in participativno.

Svetu za Radensko polje bo koordinator, CENTER Grajski vrt Boštanj d.o.o., poročal 4-krat do konca trajanja projekta.

 

Nosilca ustanavljanja parka:

  • Občina Grosuplje
  • Ministrstvo za okolje in prostor