baner
Zgodovina raziskovanj in prizadevanj za ohranitev Radenskega polja PDF Natisni E-pošta

Pobude za zavarovanje Radenskega polja so že precej stare, izhajajo pa iz obilja naravnih pojavov in naravnih značilnosti tega prostora. Za to območje so se zanimali mnogi geografi, raziskovalci Krasa, biologi, hidrologi in mnogi drugi. Prva bolj poglobljena raziskovanja so se začela že koncem 19 st. oziroma v začetku 20. V dobrem stoletju so to čudovito območje raziskovali: Rudolf Badjura, Pavel Kunaver in Josip Cerk, Bogomil Brinšek, Ivan Tavčar, Drago Meze, Rado Gospodarič, Ivan Gams, Luka Pintar, Andrej Seliškar, Stane Peterlin ter številni drugi.

V 90. letih prejšnjega stoletja se je v anketi kar 82 % vprašanih iz območja Radenskega polja izreklo v prid ustanovitve Krajinskega parka.

V anketi, ki je bila opravljena v decembru 2007 in januarju 2008, pa se je v prid zavarovanju območja izreklo kar 94% vseh vprašanih iz območja bodočega krajinskega parka. O anketi lahko več informacij dobite, če se oglasite v pisarno koordinatorja procesa ustanavljanja parka.