baner
Zakladi narave PDF Natisni E-pošta

Radensko polje nudi različne možnosti rekreiranja v prijetnem naravnem okolju. Nudi možnosti sprehodov, teka in kolesarjenja. Zanimivo in privlačno je v vsakem delu leta. Ker gre za kraško polje, nivo vode na polju niha z dneva v dan. Ob zelo visokih vodah so nekatere poti prelite z vodo, tako da ni moč prehoditi celega polja. Informacije o nivoju vode in o prehodnosti polja lahko dobite na naših kontaktih.


Glavne znamenitosti Radenskega polja so označene z informacijskimi tablami. Zgibanko lahko dobite tudi pri nas na info točki (Grajski vrt Boštanj.


Na vaši poti boste videli:
•    Značilnosti kraškega polja (močila, stoječe vode, retja, jarki, ulegnine in suhe struge)
•    Tri vode (Dobravka, Šica in Zelenka)
•    Različna travišča (gojeni travniki, vlažni travniki, mokrotni travniki z modro stožko ter suhi travniki in vresave)
•    Barja in močvirja
•    Drevje, grmovje ter gozdni rob
•    Podzemne jame (Zatočna jama, Lazarjeva jama in Viršnica)