baner
Naravne vrednote in ekološko pomembno območje PDF Natisni E-pošta

1) Naravne vrednote Radenskega polja

Po Pravilniku o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur.l. RS, št. 111/04) je na območju Radenskega polja sedem območij naravnih vrednot državnega pomena:

 

Ident. št.  Ime naravne vrednote
Pomen
Kratka oznaka
Zvrst(i)
 358
 Zatočna jama - Viršnica - Lazarjeva  jama državni
 Ponorni jamski sistem na robu Radenskega polja z jamami Viršnico,
Zatočno in Lazarjevo jamo, biospeleološko pomembna jama
 geomorfp, hidr, zool
 758
 Zelenka - estavele državni
 Estavele na zahodnem robu Radenskega polja geomorf, hidr
 1514
 Beznica državni
Jama, občasni ponor Dobravke pri Zagradcu na Radenskem polju
  geomorfp, geomorf, hidr
 1961 V
  Radensko polje državni
  Značilno robno kraško polje južno od Grosuplja
 geomorf, (hidr, geomorfp,
bot, zool)
 3547
 Kopanj  državni
 Hum na Radenskem polju 
  geomorf
 4385 
 Šica - izvir državni
 Kraški izvir Šice na Radenskem polju hidr, zool
 7706
 Šica - ponikalnica državni
 Ponikalnica na Radenskem polju hidr, geomorf

Poleg teh so na Radenskem polju še naslednja območja naravnih vrednot lokalnega pomena:
Dobravka, Zelenka, Novljanovo retje, Blato, Kote – ponori, Veliko Retje, Tekoča rupa, Srednice, Estavele na zahodnem robu, Retje ter Špeharjevo retje 1 in 2; ter vrsta objektov naravnih vrednot.

Kaj so naravne vrednote?

2) Ekološko pomembna območja Radenskega polja


Na obravnavanem območju so po Uredbi o ekološko pomembnih območjih (Ur.l. RS, št. 48/04) tri ekološko pomembna območja (EPO):
30115 Zatočna jama - Viršnica - Lazarjeva jama
35400 Radensko polje – Bičje
80000 Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri

V bližini sta še dve območji EPO:
- 35900 Županova jama,
- 38300 Lučka jama.

Kaj je ekološko pomembno območje?