baner
Dvoživke PDF Natisni E-pošta

Radensko polje ponuja ugodne življenjske razmere različnim vrstam dvoživk in plazilcev.


25. maja smo s pomočjo SHS – herpetološkega društva izvedli invertarizacijo dvoživk in plazilcev na radenskem polju.
Popisali smo naslednje vrste

dvoživk:
•    Hribski urh (Bombina variegata)
•    Navadna krastača (Bufo bufo)
•    Zelena rega (Hyla arborea)
•    Pisana žaba (Pelophylax lessonae)
•    Zelena žaba (Pelophylax sp.)
•    Rosnica (Rana dalmatina)
•    Rod rjavih žab (Rana sp.)
•    Planinski pupek (Triturus alpestris)
•    Veliki pupek (Triturus carnifex)
•    Pupek (Triturus sp.)
•    Navadni ali mali pupek (Triturus vulgaris)
•    Robati pupek (Triturus vulgaris meridionalis)


In plazilcev:
•    Slepec (Anguis fragilis)
•    Smokuljan (Coronella austriaca)
•    Belouška (Natrix natrix)
•    Živorodna kuščarica (Zootoca vivipara)

 predstavitve (ppt):

uvod - dvoživke in plazilci

dvoživke

plazilci

 

foto: Primož Lajevec