baner
Krajinski park PDF Natisni E-pošta
Krajinski park je zavarovano območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost. To je definicija krajinskega parka, ki je zapisana v Zakonu o ohranjanju narave. Ta zakon je tudi temeljni zakon po katerem se razglašajo ožja in širša zavarovana območja v Sloveniji. Krajinski park je eden izmed treh širših zavarovanih območij. Poleg njega poznamo še narodni park in regijski park. Narodi je samo eden, to je Triglavski narodni park, regijski parki so 3: Kozjanski park, Park Škocjanske jame in Notranjski regijski park. Krajinskih parkov pa je 42. Najbolj znani so: Krajinski park Goričko, Krajinski park Sečoveljske soline, Krajinski park Kolpa in Krajinski park Logarska dolina. Trenutno (v letu 2008) potekajo aktivnosti procesa ustanavljanja naslednjih širših zavarovanih območij: Krajinski park Ljubljansko barje, Regijski park Kamniško Savinjske Alpe, Krajinski park Radensko polje.

Krajinski park je najmilejša oblika zavarovanja, ki naj bi bila tudi razvojno naravnana, seveda ob upoštevanju naravnih pogojev in danosti.

Že samo ime »krajinski park« lahko pomeni prestižno blagovno znamko, ki vleče nase številne ljubitelje narave in ljudi, ki si želijo kakovostnih doživljajskih vtisov. Vtisov, ki so mešanica naravne in kulturne dediščine, običajev in navad nekega območja. To so območja kjer gre za harmonijo življenja človeka in narave.
LOGOTIP RADENSKEGA POLJA JE SIBIRSKA PERUNIKA
Barva je modrovijolična in zelena.

Modrovijolična je simol za sibirsko peruniko,vodo, močvirski svet Radenskega polja,
zelena predstavlja življenje, vso floro in favno tega območja.

Tudi sama Sibirska perunika ima velik simbolni značaj.Ta vrsta, katere naravna rastišča so prisotna na Radenskem polju, je v celoti odvisna od človeka. Odvisna je od njegove sonaravne rabe zemlje in bi, če bi človek prenehal kositi območje, izginila, preraslo bi jo drugo rastje. V tem pogledu predstavlja bistvo krajinskega parka. Kakovostni in dolgotrajni preplet sožitja in sodelovanja med naravo in človekom, ki ima veliko krajinsko, biotsko in ekološko vrednost. Spodnji trije listi perunike, predstavljajo hkrati tudi tri vode Radenskega polja (Dobravka, Zelenka in Šica), ter hkrati ponazarjajo sinonim za zalive in rokave ter polotočke, ki se ustvarijo ob visokih vodah.