baner
Kako in kdaj kositi PDF Natisni E-pošta
Košnja je ena od pomembnih in zelo zaželenih oblik rabe zemljišč na Radenskem polju tudi iz stališča naravovarstva. S primernimi tehnikami ter v pravih časovnih obdobjih se tako ohranjajo zavarovane, ogrožene ter redke rastlinske in živalske vrste ter njihovi habitatni tipi. Zaraščanje, kot posledica opuščanja zemljišč, je na Radenskem polju nevarna za izgubo življenjskih prostorov rastlinskih in živalskih vrst, ki so pomembni tako iz evropskega kot tudi slovenskega merila.