baner
V NOVEMBRU SE ZAČNE PROJEKT LIFE AMPHICON - Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov PDF Natisni E-pošta

V ponedeljek, 7. oktobra 2019, je bila med Občino Grosuplje, kot vodilnim partnerjem v projektu, in Izvajalsko agencijo za mala in srednje velika podjetja (EASME) za projekt LIFE AMPHICON podpisana tudi pogodba o sofinanciranju iz sredstev LIFE. Pogodbo je podpisal župan dr. Peter Verlič, s strani EASME pa jo je že predhodno podpisal vodja enote za LIFE in ekoinovacije Angelo Salsi.

Občina Grosuplje je v sodelovanju s Turizmom Grosuplje (Krajinski park Radensko polje), Krajinskim parkom Ljubljansko barje, Kozjanskim regijskim parkom, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (MZI), Centrom za kartografijo flore in favne (CKFF) ter tujima partnerjema iz Danske, Amphi International ApS in Občina Nyborg, in tujim partnerjem iz Nemčije, Verein der Freunde des Deutsch-Poln, EU-Nationalparks Unteres Odertal e.V. na razpis programa LIFE uspešno prijavila projekt Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov (LIFE AMPHICON – AMPHIbian CONservation and habitat restoration).

 

V okviru projekta želimo izboljšati populacijo ciljnih vrst in njihove habitate, zmanjšati povoze ciljnih vrst, rešiti urhe pred izumrtjem, združiti znanja in izkušnje iz treh različnih držav na področju ohranjenosti ciljnih vrst ter povečati ozaveščenost. V Sloveniji bo tako vzpostavljenih približno 130 mrestišč, zgradilo se bo minimalno 60 podhodov in postavilo 10.200 m stalnih ograj, prav tako se bo vzpostavilo učne in interpretacijske poti ter učilnice na prostem, postavilo informacijske table in opazovalnice. V Kozjanskem parku bo vzpostavljen Informacijski center za dvoživke, na Centru za kartografijo favne in flore pa Koordinacijski center za dvoživke.

V občini Grosuplje, na območju Krajinskega parka Radensko polje, pa se bo v okviru projekta zgradilo podhode in ograje, ki bodo dvoživkam omogočili varno prehajanje cest ob selitvah, vzpostavilo  nove primerne mlake in njihove kopenjske habitate, uredilo učne in interpretacijske poti, učilnico na prostem in postavilo informacijske table, opazovalnice in tudi razgledni stolp.

Gre za projekt v vrednosti 8.079.824 evrov, pri čemer sofinanciranje Evropske unije znaša 60 %, sofinanciranje države 20 %, 20 % predstavlja lastni delež.

Z deli se bo začelo že v novembru 2019. Vsa dela pa bodo končana do konca leta 2026.