baner
ZGODILO SE JE ... 04.02.2009 - Predstavjeno delo Krajinskega parka na Zboru krajanov KS Mlačevo PDF Natisni E-pošta
POROČILO ZA JAVNOST
 
KS Mlačevo je dne, 4.2.2009 sklicala zbor krajanov vasi Lobček, Plešivica in Zagradec na temo Krajinskega parka Radensko polje. Povabili so koordinatorja ustanavljanja parka, Center Grajski vrt Boštanj, da predstavi svoje delo in seznani krajane omenjenih vasi glede vsebin, ki jih najbolj zanimajo. Mag. Tina Mikuš je predstavila kaj pomeni park in razložila pomen sožitja človeka in narave kot bistvo krajinskega parka. Gospod Leon Kebe pa se je dotaknil največjih teženj, ki se na območju dogajajo in se bodo verjetno tudi v prihodnje. Razložil je, da park ne bo prinesel nobenih novih omejitev, kot jih že danes predpisuje obstoječa zakonodaja. Nadaljevanje srečanja je vodil, dr. Alexis Zrimec, sicer Predsednik Sveta za Radensko polje. Vsi zbrani so bili naprošeni, da pišejo v zvezi s Radenskim poljem znotraj 5 sklopov. Odgovarjali so na ali postavljali so vprašanja o tem kaj čutijo, mislijo, jih jezi, straši, zanima, česa se veselijo ali bojijo v zvezi z bodočim parkom, kakšna je njihova vizija o območju itd.
 
 
Po pregledu njihovih vprašanj, razmišljanj, mnenj lahko povzamemo, da jih predvsem skrbi problematika komarjev, neurejena čistilna naprava, gradne znotraj bodočega pakra, če in katere omejitve prinaša park za vasi, kmetovanje znotraj parka itd. (Na vsa vprašanja bo koordinator odgovoril in odgovore povzel v naslednjem glasilu Grosupeljskih odmevov).
 
Na srečanju so bili poleg koordinatorjev prisotni tudi predstavnica ministrstva Mag. Suzana Zupanc Hrastar in predstavnici Občine Grosuplje, ga. Jelka Kogovšek in  g. Mojca Lovšin. 
 
Prisotnim je koordinator razložil, da meje še niso natančno določene in da je osnutek uredbe še v pripravi na Ministrstvu za okolje in prostor. Na javnih razgrnitvah, ki bodo potekale dva meseca bodo vsa gradiva na vpogled na Občini Grosuplje in v prostorih koordinatorja ustanavljanja parka. Organizirani bodo tudi dve javni razpravi,(ena v KS Mlačevo in ena v KS Račna), kjer bo natančno razložena meja in  osnutek akta o zavarovanju. Takrat bodo vsi prisotni lahko izvedeli vse o bodočem parku. Njihova pisna vprašanja, pobude in predloge, pa bodo pregledali ,tako na občini kot tudi na Ministrstvu za okolje in prostor, in jim v čim krajšem možnem roku tudi ogovorili. Park naj bi bil ustanovljen v sredini leta 2009. Upravljavec pa bo začel z delom novembra 2009.