baner
Aktualno z RP
6. spomladanski pohod po Radenskem polju PDF Natisni E-pošta

V soboto, 19.5.2007, je bil na Radenskem polju organiziran že 6. tradicionalni spomladanski pohod po Radenskem polju.

Zbrali smo se ob 9h na Grajskem vrtu Boštanj (Veliko Mlačevo 59).

Potem smo lahko izbirali med tremi različnimi pohodi:
Botaničnim (2-3 ure) in
Pohodom po Radenskem polju (4-5 ur) oz.
Pohodom do Županove jame in Tabora na Cerovim (4-5 ur).

V nadaljevanju si poglejete utrinek iz Botaničnega pohoda ...

 


 

 


 

 
Posvet: Povezovanje zavarovanih območij PDF Natisni E-pošta

V počastitev Evropskega dneva parkov smo v Centru Grajski vrt Boštanj
18. maja 2007, v predavalnici Knjižnice Grosuplje organizirali posvet z naslovom:

»Povezovanje zavarovanih območij – iskanje razvojnih priložnosti znotraj območij zavarovanja«


V Sloveniji imamo precejšnje število zavarovanih območij, za katera je treba zagotoviti kakovostno upravljanje. Upravljanje območij ni pomembno le zaradi ohranjanja naravnih vrednot in območij Nature 2000, pač pa tudi zato, ker bi upravljavci zavarovanih območij morali predstavljati poleg te, že omenjene varstvene komponente v zavarovanem območju, tudi razvojni steber, informacijski in podporni center prebivalcem, ki bivajo v ali ob meji zavarovanega območja.


S primeri dobre prakse želimo pokazati občinam, ki imajo na svojem območju opredeljena zavarovana območja, da jim lahko ta območja predstavljajo ne le ohranjeno naravo, pač pa so to tudi območja trajnostnega razvoja, ki temeljijo na naravi prijaznem turizmu, sonaravnem kmetovanju, ki si pomaga tudi z dopolnilnimi dejavnostmi (domača obrt, kmečki turizem itd.).

Cilji posveta:

 • Posvet naj pomeni začetek povezovanja zavarovanih območij in nudenja medsebojne pomoči pri upravljanju zavarovanih območij.
 • Zainteresirati občine, ki imajo na svojih območjih razglašena zavarovana območja, da aktivno sodelujejo pri zagotavljanju trajnostnega razvoja teh območij.
 • S primeri dobre prakse želimo pokazati deležnikom iz območja Grosuplja in še posebej Radenskega polja, da je Krajinski park Radensko polje, med drugim, tudi velika razvojna priložnost.

PROGRAM:

Čas

Predavatelji

Vsebina

9:00 – 9:05

Župan Janez Lesjak

Pozdravni govor

1. Stanje zavarovanih območij v Sloveniji

9:10 – 9:20

Stane Peterlin

Krajinski parki od leta 1970 do danes .

9:20 – 9:35

Mag. Tina Mikuš

Center Grajski vrt Boštanj

Stanje zavarovanih območij v Sloveniji

Predstavitev Naravovarstvene mreže

2. Narava in biotska pestrost ter zavarovana območja znotraj strateških dokumentov RS -

9:35 – 9:45

Mag. Julijana Lebez Lozej

MOP

Life + - kot neposredna finančna priložnost za varstvo narav e

9:45 – 9:55

Alma Vičar

MOP

Evropski skladi - kot posredna finančna priložnosti za varstvo narave .

9:55 – 10:05

Margarita Jančič

Tomaz Miklavčič

MOP

Kako do trajnostnega razvoja z denarjem programov transnacionalnega sodelovanja?

10:05 – 10:15

Dr. Katarina Groznik Zeiler

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Aktivnosti Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko za razvoj na območjih varstva narave

10:30 – 10:40

Mag. Mateja Tomin Vučkovič

MG, Direktorat za turizem

Zavarovana območja in turizem


10:40 – 10:50

Dr. Boštjan Kos

MKGP

Pomen ohranjanja kmetijske dejavnosti na zavarovanih območjih v Sloveniji

10:50 – 11:00

Jelena Hladnik

MOP

Krajina kot potencial za doseganje konkurenčnega trajnostnega razvoja zavarovanih območjih

3. Primeri dobre prakse znotraj zavarovanih območij s strani različnih upravljavcev in akterjev na zavarovanih območjih

11:00 – 11:10

Avgust Lenar

Logarska dolina d.o.o.

Upravljanje zavarovanega območja s strani domačinov

11:10 – 11:20

Dr. Alexis Zrimec

Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o.

Pomen javno - privatnega partnerstva pri procesu ustanavljanja zavarovanega območja na primeru Radenskega polja

11:20 – 11:30

Leon Kebe

Notranjski regijski park

Pilotni primer kupovanja zemljišč po Zakonu o ohranjanju narave na zavarovanih območjih.

12:30 – 12:40

Nataša Šalaja -

Naravni rezervat Škocjanski zatok

Škocjanski zatok – renaturacija, upravljanje in povezovanje

12:40 – 12:50

Andrej Medved

Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije

Upravljanje prvovrstnih vlažnih travnikov na prednostnih območjih za kosca v Sloveniji - Projekt LIFE

Upravljanje prvovrstnih vlažnih travnikov na prednostnih območjih za kosca v Sloveniji - Projekt LIFE (zadnja verzija)

12:50 – 13:00

Anamarija Slabe

Inštitut za trajnostni razvoj

Zavarovano območje kot vir dodane vrednosti za kmetije, mala podjetja in trajnostni turizem ter pomen in načini certifikacije

Zavarovano območje kot vir dodane vrednosti za kmetije, mala podjetja in trajnostni turizem ter pomen in načini certifikacije (verzija s slikami)

13:00 – 13:10

Marjeta Keršič Svetel

ZARIS - Višja šola za turizem in gostinstvo, Ljubljana

Povezava naravne in kulturne dediščine

 

Ciljna publika

 • Upravljavci zavarovanih območij
 • Občine, ki imajo na svojih območjih razglašena zavarovana območja
 • Društva, podjetja, razvojne agencije, ki so ali delujejo na zavarovanih območjih na projektih povezanih z upravljanjem območja
 • Potencialni upravljavci zavarovanih območij
 • Zavod RS za varstvo narave (centralna in območne enote)
 • Ministrstvo za okolje in prostor
 • Ministrstvo za gospodarstvo,
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Skupnost občin Slovenije in Zveza občin Slovenije
 • Še posebej so vabljeni deležniki iz občine Grosuplje (poleg predstavnikov občine, tudi svetniki in politične stranke ter društva, zadruge ter posamezniki)
 
Tradicionalni velikonočni sejem na Boštanju PDF Natisni E-pošta
Kot že nakaj let zapovrstjo, je tudi to leto, Turistično društvo Boštanj, 31. marca, organiziralo Tradicionalni velikonočni sejem na Boštanju. Letošnje leto je bilo še posebej pomembno, saj se je v sklopu priredive podpisal tudi sporazum o ustanovitvi Naravovarstvene mreže Slovenije. ...

Program je bil naslednji...


Ob 10:00 -11:00 - Otvoritev Velikonočnega sejma na prireditvenem odru
- Otvoritev sejma in podpis sporazuma o ustanovitvi Naravovarstvene mreže, ki jo so podpisali Notranjski regijski park, Grajski baron d.o.o., Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o., Turistično društvo Boštanj ter Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije.
- Pevski zbor Lastovke
- Kulturno prosvetno društvo dr. France Prešeren RačnaOd 10:30 – 17:00 – Velikonočne stojnice na razstavnem prostoru sejma
- Prikaz izdelovanja lončenih izdelkov (Boštjan Dobovšek)
- Prikaz izdelovanja pletenih košar (Franc in Lado Hotko ter Ivan Rus)

- Ročno izdelovanje zobotrebcev (Štibernik Anton)


- Velikonočne butare in oljčne vejice (Marko Potokar)
- Razstava velikonočnih jedi (Društvo podeželskih žena Sončnica)
- Proizvajalci domačih dobrot iz bližnje in daljne okolice (Društvo podeželskih žena Ivanjščice)
- CIZA - Zavod za razvoj podeželja se predstavi (Občine Ig, Grosuplje, Ljubljana, Škofljica, Ivančna Gorica)

Od 10:30 – 17:00 –Velikonočne delavnice in animacije za otroke
- Tradicionalno izdelovanje pirhov (Marta Benedik)
- Izdelovanje različnih predmetov z velikonočnim motivom (člani Rotaract Kluba Grosuplje)
- Velikonočni zajec zabava otroke - animacija v obliki maskote (Rotaract Klub Grosuplje)

Ob 11:00 – 17:00 – Razstave
- Razstava čipk (Tonkina grosupeljska kleklarska skupina) – Uradna otvoritev ob 11 uri v Galeriji grad Boštanj
- Prodajna razstava slik Kulturnega društva likovnikov Terda Vesela
- Razstava starih avtomobilov in prikaz razgradnje odsluženih avtomobilov (Avtotransporti Kastelec)

Od 11:30 – 17:00 – Multivizijska predstavitev Radenskega polja
- Utrinki iz Radenskega polja (v Galeriji grad Boštanj)

Od 11:30 – 16:00 – Z vozom po Boštanju in okolici Radenskega polja
- Vožnja s konjsko vprego (Bojan Šerjak, Lado Žafran) (Zborno mesto pri »Konjski glavi«)

Od 12:00 – 16:00 - Pohodi po Baronovi poti
- Vodeni pohodi po Baronovi poti okrog Boštanjskega hriba (Zborno mesto vsako polno uro pri informacijskih tablah za Radensko polje)


 
Čistilna akcija na Radenskem polju PDF Natisni E-pošta

Turistično društvo Boštanj je 17.3.2007 organiziralo čistilno akcijo na Radenskem polju

K akciji so vzajemno pristopili Turistično društvo Kopanj, Ribiška družina Grosuplje, Lovska družina Taborska jama, Krajevna skupnost Račna, Krajevna skupnost Mlačevo.

Za skupno akcijo smo se odločili, ker menimo, da je pomembno, da se biser, kot je Radensko polje, v celoti očisti raznovrstnih odpadkov, ki jih čez leto naplavijo narasle vode Radenskega polja, ali jih na njegovo območje kar iz avtomobilov odvržejo nevestni vozniki. Tudi precej gradbenih odpadkov še vedno, kljub opozorilom o nevarnosti onesnaženja vodotokov, konča na skritih mestih Radenskega polja.

Z omenjeno akcijo smo želeli povedati tudi, kako pomembno je ločeno zbiranje odpadkov ter odlagajnje kosovnih odpadkov na za to namenjena mesta.

Ohranimo spoštljiv odnos do dela naših prednikov in obvarujmo Radensko polje za naše zanamce.

 

 
Velik uspeh projekta o ptičjih gnezdilnicah PDF Natisni E-pošta

Včeraj, 22.2.2006, v dopoldanskem času, smo Turistično društvo Boštanj, v sklopu Centra Grajski vrt Boštanj in Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije že v drugo izvedli uvodno predavanje o ptičjih gnezdilnicah in pomenu varstva narave, tokrat za skoraj 250 otrok nižje stopnje Osnovne šole Brinje. 50 od teh smo obiskali na podružnični šoli Polica, ostale pa v matični šoli.

Izdelovanje ptičjih gnezdilnic je potekalo v razredih skupaj z mentorji (učitelji, predstavniki Turistične društva Boštanj in Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, ter kar nas je še posebej navdušilo, tudi staršev in starih staršev učencev)Tako smo v času enega tedna izdelali rekordno število gnezdilnic, skoraj 300, toliko jih ni, v tako kratkem času, izdelala nobena šola v Sloveniji.

Da delamo dobro je potrdilo tudi zanimanje nacionalne televizije RTV, ki je v kratkem prispevku o našem projektu poročalo tudi širši Slovenski javnosti.

 
Projekt : "Zgradimo pricam dom in postanimo njihovi prijatelji" PDF Natisni E-pošta

Poročali smo že, da smo se 6.2.2007 sestali predstavniki Osnovne šole Louisa Adamiča (Božidar Gabrijel) in Osnovne šole Brinje iz Grosuplja (Irena Kogovšek), Doppsa (Tomaž Mihelič in Marjana Ahačič) in Centra grajski vrt Boštanj, konkretno Turističnega društva Boštanj (Tina Mikuš in Nika Kogovšek)

Takrat smo sklenili, da bomo v skupaj izvajali projekt z naslovom »Zgradimo pticam dom, postanimo njihovi prijatelji«.

Ker nas ptice ne morejo čakati smo se morali zadeve lotiti precej hitro. Že 16.2.2007, torej prejšnji petek, smo v Osnovni šoli Brinje organizirali prvo predavanje in delavnico, kjer smo izdelovali ptičje gnezdilnice...

 

 Sodelovalo nas je približno 20 zainteresiranih učencev od 5- 9 razreda in približno 8 mentorjev (učitelji iz OŠ Brinje, predstavniki DOPPSA in TD Boštanj). Učenci so bili zelo navdušeni nad projektom in so se tudi v velikem številu odzvali, da bodo sodelovali pri vsebinskem oblikovanju internetne strani na to temo.

Tako boste lahko sledili vsi starši in zainteresirani aktivnosti tega projekta tudi na spletni strani www.radenskopolje.si. Spletna stran še v delu, sicer pa bo služila tudi kot del komunikacijske strategije pri procesu ustanavljanju krajinskega parka Radensko polje.

Zaradi izredno velikega zanimanja osnovnošolskih otrok iz Osnovne šole Brinje za ta projekt smo se (Dopps in TD Boštanj) dogovorili, da organiziramo še dodatno delavnico izdelovanja ptičjih gnezdilnic za omenjeno šolo. Tako bomo jutri, 22.2.2006, v dopoldanskem času, izvedli uvodno predavanje za skoraj 250 otrok na nižji stopnji. 50 od teh bomo obiskali na podružnici šoli Polica, ostale pa v matični šoli Brinje.

Z enakim navdušenjem kot v Osnovni šoli Brinje pa so projekt sprejeli tudi učenci OŠ Louisa Adamiča. Pri njih je delavnica izdelovanja ptičjih gnezdilnic potekala včeraj, 20.2. 2007. Tudi za OŠ Louisa Adamiča bomo morali organizirati dodatno delavnico, ki pa bo potekala takoj prvi teden po zimskih počitnicah.

 
"Zgradimo pricam dom in postanimo njihovi prijatelji""Zgradimo pricam dom in postanimo njihovi prijatelji" PDF Natisni E-pošta

6.februarja smo se v šoli  Louisa Adamiča sestali predstavniki: Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije in Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje (Božidar Gabrijel) ter Osnovne šole Brinje Grosuplje (Irena Kogovšek) in Centra Grajski vrt Boštanj.

Rezultat sestanka je sklep, da bomo v letu 2007, v zimsko spomladanskem času, začeti izvajati projekt z naslovom »Zgradimo pticam dom, postanimo njihovi prijatelji«.

S tem projektom, želimo približati svet ptic osnovnošolcem, jim osvetliti pomen varstva in jim posredno, prek praktičnega dela, spodbuditi zanimanje za naravo in pomen ohranjanja ptic ter obuditi občutek za varstvo in ohranjanje narave.

VSEBINA PROJEKTA JE:
•    Izdelovanje gnezdilnic za ptice pevke in njihovo izobešanje
•    Postavitev internetne strani, ki bo spremljala potek projekta in jo bodo večinoma urejali učenci sami
•    Opazovanje gnezditev ob strokovni interpretaciji ornitologa.
•    Izvedba promocijsko izobraževalnih aktivnosti

KDAJ?

Levji delež aktivnosti se bo odvil v času
•    Med 15.2 – 23.2. 2007 –
o    uvodno predavanje s strani Doppsa,
o    izgradnja gnezdilnic in
o    njihova postavitev oz. izobešanje,

KJE?
•    V prostorih obeh šol
•    Izobešanje gnezdilnic (v bližini obeh šol in na Radensko polje)

KOLIKO?
•    Cca 40 – 50 gnezdilnic

NAMEN PROJEKTA JE
•    osveščanje in promocija varstva narave pri mladini preko praktičnega udejstvovanja.
•    splošna promocija ornitologije in pomena ohranjanja ptic v luči nastajajočega krajinskega parka in vloge lokalnih skupnosti pri ustanavljanju       ter upravljanju naravnih vrednot.
•    Predstaviti Radensko polje tudi prek ptic, ki tam gnezdijo.

Pri projektu naj bi sodelovali predvsem učenci preko naslednjih krožkov:
•    Modelarski krožek
•    Novinarski oz. kreativno pisanje (odvisno od šole),
•    foto – likovni krožek in
•    šolski radio
•    Računalniški krožek

V Centru Grajski vrt Boštanj smo se zavezali, da bomo s pomočjo različnih medijev (radio, lokalna televizija in časopis, preko aktivnih spletnih strani) o teh aktivnostih redno poročali in informacije o poteku projekta preseliti tudi izven šolskih klopi.

 
Program dela TD Boštanj PDF Natisni E-pošta

Program dela:

2. februar
Svetovni dan mokrišč

21. - 24. marec
Tradicionalna grajska salamiada

31. marec
Odprtje razstave čipk v galeriji Grad Boštanj
Velikonočni sejem
Otvoritev sprehajalne učne poti na grad Boštanj

7. april
Razstava čipk v galeriji Grad Boštanj

30. april
Prvomajsko kresovanje

18. maj
Posvet: Povezovanje krajinskih parkov in drugih zavarovanih območij – iskanje razvojnih prolo??nosti v parkih.

19. maj
Spomladanski Boštanjski pohod

1. junij (prvi od petih v juniju)
Boštanjski večeri na vasi (pevski zbori, karaoke, zabavni ansambli, veselo rajanje pod zvezdami)

8. junij
Boštanjski večeri na vasi (pevski zbori, karaoke, zabavni ansambli, veselo rajanje pod zvezdami)

15. junij
Boštanjski večeri na vasi (pevski zbori, karaoke, zabavni ansambli, veselo rajanje pod zvezdami)

23. junij
Kresovanje Janez Krstnik v sklopu Boštanjskih večerov na vasi (pevski zbori se predstavijo, nato sledi veselo rajanje pod zvezdami)

29. junij
Boštanjski večeri na vasi (pevski zbori, karaoke, zabavni ansambli, veselo rajanje pod zvezdami)

20 avgust -15. september
Kiparski simpozij

10. november
Dan odprtih vrat, Jesenski Boštanjski pohod

December
Adventna srečanja

 

 
<< Začetek < Prejšnja 21 Naslednja > Konec >>

Stran 21 od 21