baner
Življenje ljudi Radenskega polja PDF Natisni E-pošta

Človek Radenskega polja je živel stoletja v harmoniji z naravo. Njegova sposobnost prilagajanja specifičnim zahtevam mokrotnega območja, je botrovala temu, da je tam ostal, v naravi pa našel svoj vir preživetja. Narava ga je zaznamovala in ga naredila enkratnega. Prav tako pa je tudi človek naravi pustil pozitivni pečat. Naredil jo je krajinsko in biotsko pestrejšo. S svojim sonaravnim načinom rabe zemlje je bil dober gospodar. Danes se moramo zahvaliti prav domačinom Radenskega polja, brez njih in njihove ljubezni, tega kraškega polja zdavnaj že ne bi bilo več.

 

Večji del Radenskega polja spada v dve krajevni skupnosti. KS Račno (jugo vzhodni del polja) in KS Mlačevo (severno zahodni del polja). Manjši, robni deli Radenskega polja (če gledamo območje širše), ki se širi v gozdnate vzpetine, ki objemajo polje, pa spadajo tudi v območje KS Ilova Gora (južni deli) ter KS Spodnja Slivnica (Zahodni deli). Skupno lahko govorimo o številu 640 gospodinjstev, ki živijo na tem območju.